Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență recrutează în Florești

Primăria comunei Florești anunță, printr-un anunț posta pe site-ul oficial, recrutarea e personal în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), strctură specializată, cu dotare specifică, constitută în subordinea Consiliului Local. SVSU este destinat prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență în sectorul de competență, asigură coordonarea de specialitate a activităților de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă.

Conform anunțului postat pe site-ul Primăriei, pentru aprobarea Statului personaluli voluntar din serviciile de urgență voluntare, persoana care solicită să devină voluntar în serviciile de urgență voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al comunei, beneficiar al voluntariatului;
b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 50 de ani;
c) să fie apt din punct de vedere medical;
d) să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
e) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgență voluntar pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a conditților contractuale personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;

La încheierea contractului, prioritate vor avea cei care au serviciul militar în termen sau cu termen redus sau au absolvit cursuri specifice adaptării la misiuni. Mai multe detalii puteți afla accesând acest link.

 

Distribuie articolul

Lasă un comentariu