Mureșul Mijlociu Cugir – VIDEO

Film documentar pentru siturile Natura 2000 vizate de proiectul ”Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 – ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir”, cod SMIS 102769.
Filmul a fost realizat prin POIM 2014-2020.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu