Consiliul Local organizează o licitație pentru închirierea unor terenuri pășuni

Consiliul Local al comunei Florești anunță organizarea unei licitații publice privind închirierea unor terenuri pășuni proprietate privată a comunei, în data de 29 aprilie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul instituției, aflat pe strada Avram Iancu, nr. 170, în sala de ședințe a Consiliului Local.

Terenul, proprietate privată a Floreștiului, este destinat pășunatului animalelor,
având o suprafață totală de 22,0 ha, ce urmează a fi licitată. Conform anunțului oficial, postat pe site-ul Primăriei Florești, „la procedura de licitație poate participa orice persoană care deține animale înscrise în RNE și care, conform evidențelor autorității contractante, nu deține în folosință suprafețele necesare pentru efectivul de animale în baza unor alte contracte de arendare/înscriere, semnate cu terți”.

Data limită de depunere a documentelor de eligibilitate pentru cei care doresc să participe la licitație este 28 aprilie 2016, ora16:00. Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

  • Cerere de participare la licitație (se poate obține de la Biroul de Fond Funciar din cadrul Primărie iFlorești;
  • Copie dupăactul de identitate;
  • Copii după documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Național al Exploatațiilor;
  • Copii după pașapoartele tuturor animalelor deținute, eliberate de către medicul veterinar, precum și copii de pe documente din care să reiasă și numărul de crotaliu al fiecărui animal deținut în proprietate;
  • Adeverință de la Registrul Agricol din care să reiasă numărul de animale deținute;
  • Declarație pe propria răspundere de asigurare a unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată;
  • Declarație privind stabilirea și cuantumul taxei de îngrijire-supraveghere a animalelor la pășunat (taxa de păstor/ciurdar);
  • Certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor față de bugetul local al comuneiFlorești;
  • Xerocopie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație (în cuantum de 50 lei), a garanției de participare la licitație (în cuantum de 100 lei) și a caietului de sarcini (în cuantum de 10 lei). Mai multe detalii aflați accesând acest link.
Distribuie articolul

Lasă un comentariu