Ședință la Consiliul Local Florești. 17 proiecte se află pe ordinea de zi

Consiliul Local Floreşti se întrunește într-o nouă ședință, în data de 30 mai 2017, începând cu ora 16,00, la sediul de pe strada Avram Iancu, nr. 170

P ordinea de zi se află următoaele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2017.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.03.2017.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2017.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare şi instituirea taxei speciale de salubrizare.
5.Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului local în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Cluj.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de bănci pe domeniul public al comunei Florești .
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind deținerea și accesul persoanelor însoțite de câini în Comuna Florești.
8.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației pentru lucrările de amenajare la Monumentul închinat Eroilor care au murit în timpul Primului Razboi Mondial, efectuate de catre SC TOTAL INVEST SRL Cluj.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului ” Servicii de întreținere /revizii și intervenții la instalațiile de semaforizare din 6 intersectii/treceri pietonale ”, comuna Florești, județul Cluj ”
10.Proiect de hotărâre privind ”Reabilitare ecologică ” pe raza comunei Florești, județul Cluj.
11.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.3 din 19.01.2017, privind aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii Quatro Eco Salub S.R.L., operator public regional de salubritate autorizat ANRSC, deţinut de comunele Floreşti, Gilău, Căpuşu Mare şi Măguri Răcătău.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Floreşti pentru activităţi nonprofit de interes general.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea de fonduri publice de la bugetul local al comunei Floreşti structurilor sportive din comuna Floreşti.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 3 HALE DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Luna de sus, f.n., având ca beneficiar pe C. SOFT SOLUTIONS S.R.L. și S.C. LUKACOM S.R.L.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN VILĂ TURISTICĂ EXISTENTĂ (C1)ÎN PENSIUNE AGROTURISTICĂ ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII PRIN CONSTRUIREA UNUI NOU CORP DE CLĂDIRE (C2) CU DESTINAȚIA DE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, situate în localitatea Florești, str. Colonia de Sub Deal, nr. 11A, având ca beneficiar pe SZEKELY ANDRAS , Intreprindere Individuala.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D.  –  CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Avram Iancu ,nr. 54,  având ca beneficiar pe S.C. BRIOTEX S.R.L. și S.C. LA RĂDUCU INVEST S.R.L.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu