Start Up Nation, varianta de Florești

Primăria anunță că participă la un proiect cu finanțare europeană, în valoare de 17,043 milioane lei, numit „Antreprenoriatul – Șansa ta!”.

Prin acest program, beneficiarii vor primi 40.000 de euro pentru deschiderea unui business nou, care sa creeze minim 2 locuri de munca, finanțarea fiind nerambursabilă, contribuţia europeană este de 100% din valoarea întregului proiect, iar lista de cheltuieli eligibile mai extinsă decât în cazul altor programe.

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale prin:
-furnizarea de cursuri de formare antreprenorială, pentru un grup ţintă de 300 persoane din toate judeţele regiunii, în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale şi manageriale;
-informaţii pentru întocmirea unui plan de afaceri şi demararea unei afaceri;
-acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă, 40.000 euro pentru minim 65 de afaceri nou create, consiliere, consultanţă, mentorat înainte şi după deschiderea afacerii, în vederea creşterii şanselor de a-şi pune în practică ideile antreprenoriale;

Cine poate să participe ?
– Persoane şomere;
– Persoane inactive (de ex. studenți, persoane casnice);
– Persoane angajate (inclusiv persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale);
– Alte persoane fizice cu reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul.

Grupul ţintă al proiectului este format din minim 300 participanţi la cursurile de formare antreprenorială, dintre care minim 150 femei şi este împărţit pe următoarele categorii:
• 100 şomeri/persoane inactive;
• 200 persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

Se acordă PÂNĂ LA 40.000 de euro, sub formă de ajutor financiar nerambursabil, fiecărui solicitant ce respectă procedura de obţinere a acestuia. Cei 40.000 de euro reprezintă o contribuţie de 100% din valoarea întregului proiect. Banii se acordă în două tranşe: 30.000 de euro la începutul afaceri şi restul de 10.000 de euro după ce beneficiarul va putea să dovedească faptul că a realizat o cifră de afaceri de cel puţin 30% din valoarea primei tranşe de bani, în termen de 12 luni.

Lista de cheltuieli eligibile este una extinsă, beneficiarii putând cheltui banii pentru dezvoltarea propriei afaceri. Ei trebuie să creeze minimum 2 locuri de muncă, la cel puţin 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis. După înfiinţare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni.

Contact:
uatfloresti@yahoo.com
0264-265806

Distribuie articolul

Lasă un comentariu