Ședință nouă la Consiliul Local Florești

Consiliul Local Florești se va întruni în cadrul unei noi ședințe, în data de 23 noiembrie a.c. Întâlnirea va avea loc la sediul Consiliului Local (strada Avram Iancu, nr. 170), începând cu ora 16:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 30.09.2017

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân din Comuna Florești, județul Cluj.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, județul Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind delegarea pe termen mediu al Serviciului de Gestionare al câinilor fără stăpân, numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activitați în domeniu protecției animalelor.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de burse /categorii de burse pentru semestrul I anul școlar 2017-2018 pentru Școala Gimnazială ” Gheorghe Șincai ” Florești și Școala Gimnazială Luna de sus.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Comunei Florești, Județul Cluj

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit de către ADEVAL CONSULTING, în vederea exproprierii și obținerii autorizației de construire pentru lucrarea ” Drum de legătură varianta SUD comuna Florești, județul Cluj”.- etapa II .

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti, a documentatiei de atribuire si a studiului de fezabilitate pentru realizarea unei statii de transfer a deseurilor.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar proprietarilor imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 17 septembrie 2017.

11. Proiect de hotărâre privind documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+2E (SPAŢII COMERCIALE LA PARTER), ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI situat în localitatea Floreşti, str. Sub Cetate fn, având ca beneficiar pe S.C. EVOCAPITAL MANAGEMENT S.R.L.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚIU EXPOZIȚIONAL ȘI DE VÂNZARE, COMERȚ, SERVICII DEPOZITARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, MODIFICARE ACCES, REFACERE ÎMPREJMUIRE ȘI REALIZARE SEMNALISTICĂ”, situat în localitatea Florești, str. Avram Iancu nr. 488-490 , având ca beneficiar pe S.C. METRO CASH & CARRY ROMÂNIA S.R.L.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er, situat în localitatea Florești, str. prof. Mocan Dumitru , f.n. beneficiar Lăpuște Iuliana Maria.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI SERVICII”, situat în localitatea Florești, str. Avram Iancu, nr. 358-360., având ca beneficiar pe S.C. ONCOS S.A.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+2E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – situate în localitatea Florești, str. Someșului, f.n, beneficiar SC TSI INVEST SRL .

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situată în localitatea Florești, str. Avram Iancu nr. 342, beneficiar Laar Ildiko și Laar Andras Levente.

17. Diverse.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu