Ședință de consiliu local, pe 22 martie

Ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, din data de 22 martie 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, va avea următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 31.12.2017.
2. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRADA EROILOR IN COMUNA FLORESTI, JUDETUL CLUJ”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local al comunei Florești de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului pentru eliberarea Autorizației de spargere pentru execuția lucrărilor eferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Florești aprobat prin HCL nr.162 din 28.12.2017.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor aferente serviciului de copiere a informațiilor publice de pe serviciului de copiere a informațiilor publice de pe documentele deținute de către Primăria comunei Florești și modificarea cuantumului taxelor de eliberare a atestatului de producător respectiv, a carnetelor de comercializare a produselor agricole.
6. Proiect de hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire și formare profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Florești.
7. Proiect de hotărâre privind participarea reprezentantului Consiliului Local la recepția finală înainte de eliberarea dovezii de luare în folosință a construcției.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de burse /categorii de burse pentru semestrul II anul școlar 2017-2018 pentru Școala Gimnazială ” Gheorghe Șincai ” Florești și Școala Gimnazială Luna de sus.
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-nului Crișan Avram , cu domiciliul în comuna Florești str.Cloșca , nr. 43, județul Cluj, pentru refacarea locuintei distruse în urma unui incendiu.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar proprietarilor imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 17.09.2017.

11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publică a terenului aferent imobilelor de tip ANL în vederea extinderii suprafeței construcției.
12. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al comunei Florești și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa- canalizare către Compania de Apă Someș S.A. Cluj.
13. Plângere prealabilă formulata de către d-nii Brad Adrian, Potra Ioan, Ariesan Sergiu, Boca Mihai-Radu, Ciocian Bogdan, Jucan Vlad, Mircea Călin, Nagy Laszlo, Szekely Zoltan, Ivan Leonard, Neuhoff Tunde- Timea, Oros Beniamin, Iuhos Eva, prin care solicită revocarea / anularea partială a HCL nr. 147/17.11.2016, prin care s-a aprobat documentația PUD- beneficiar Pop Cosmin.
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică a Primăriei Florești.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata accesoriilor aferente impozitului auto datorat de persoana fizică Tecoanță Liviu-Cornel .
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii totale ale proiectului ” Modernizare strazi în comuna Florești, jud. Cluj”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de credit de investiție nr. RQ16041144819155 din data de 29.04.2016, încheiat cu CEC BANK SA în sumă maximă de 47.672.339,40 lei.
19. Proiect de hotărâre privind demararea unei proceduri de achizitie negociere fără publicare a unui anunţ de intenţie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica „SERVICII DE SALUBRIZARE STRADALA PE RAZA COMUNEI FLORESTI”, constand in servicii de curatare , maturare si spalare a strazilor pe raza comunei Floresti .
20. Diverse.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu