Floreștiul va avea Centru Cultural în 2027

Consiliul Local din comună a aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul de edificare a unui Centru Cultural. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 29,5 milioane lei, iar lucrările vor dura 36 de luni. Construcția va avea o sală mare având o capacitate de 544 locuri (348 la parter și 196 la balcon), scena, anexele aferente scenei, spaţii tehnice şi spaţii pentru activităţi culturale.

Potrivit documentației, importanța realizării obiectivului de investiție „CENTRU CULTURAL FLOREȘTI” constă în:

• Conservarea identității culturale a satului românesc ca importantă sursă de dezvoltare locală a patrimoniului cultural material și imaterial;
• Facilitarea accesului la nivel local a locuitorilor la cultură;
• Punerea în valoare a moștenirii rurale și a patrimoniului cultural cu rol important în dezvoltarea echilibrată a teritoriilor rurale;
• Implicarea actorilor locali;
• Organizarea unor structuri și sisteme specializate pentru transferul de cunoștințe și inovare;
• Elaborarea și aplicarea unor programe culturale, precum și de pregătire/formare/reconversie profesională;
• Asigurarea spațiilor necesare activităților de profil, raportată la numărul actual al populației

Obiectivul general al investiției reprezintă în construirea unui Centru Cultural în localitatea Florești. Construcția propusă va avea un regim de înălțime (Ds partial + P + 3E) – se încadrează în categoria de importanță „C”, clasa de importanță „II” și grad de rezistență la foc III”, se arată în raportul de specialitate.

Obiectivele principale ale investiției sunt:

• revitalizarea fizică, socială și economică, îmbunătățirea calității viețiipopulației din localitățile mici și mijlocii, cu accent pe grupurile vulnerabile / defavorizate
• reducerea excluziunii socio-spațiale sau sociale a locuitorilor, mai ales a celor care facparte din grupurile vulnerabile;
• dezvoltarea posibilităților de petrecere a timpului liber;
• îmbunătățirea accesibilității, atractivității șo calității mediului urban / periurban;
• conservarea identității culturale a satului românesc ca importantă sursă de dezvoltare locală a patrimoniului cultural material și imaterial;
• facilitarea accesului la nivel local a locuitorilor la cultură;
• punerea în valoare a moștenirii rurale și a patrimoniului cultural cu rol important în dezvoltarea echilibrată a teritoriilor rurale;
• implicarea actorilor locali;
• organizarea unor structuri și sisteme specializate pentru transferul de cunoștințe si inovare;
• elaborarea și aplicarea unor programe culturale, precum și de pregătire/for-mare/reconversie profesională
• asigurarea spațiilor necesare activității de profil, raportată la numărul actual al populației.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu