Care sunt proiectele USRPLUS pentru sistemul de educație din Florești?

Educația este una din prioritățile constante ale oricărei comunități. Un învățământ de calitate oferă șanse pentru un viitor mai bun, ajută la o mai bună integrare, la socializare și la dezvoltarea unor caractere capabile să facă față unei societății în continuă dezvoltare.

În prezent, numărul de locuri pentru elevi în unitățile de învățământ din Florești este mult mai mic (cca 2000) decât numărul de copii (cca 10000), iar mulți copii frecventează școli din orașul Cluj-Napoca, unde sunt de regulă transportați de părinti. Astfel, această situație, pe lângă blocajele în trafic, creează și un disconfort pentru copii, care sunt nevoiți să se trezească devreme și să aloce timp suplimentar pentru deplasarea la școală. Energia și timpul consumate astfel ar putea fi alocate pentru petrecerea timpului liber, activități sportive și dezvoltare personală.

În ultimii 15 ani, de când piața imobiliară din Florești a explodat, generând haosul urbanistic la care toți suntem martori, situația unităților de învățământ nu s-a schimbat prea mult. Cu toate că necesarul de noi unități de învățământ a crescut an de an, administrația publică nu a reușit, în toți acești ani să construiască mai mult de o corp nou de clădire în cadrul școlii existente, care a fost dat în folosință în paralel cu eliminarea din circuitul școlar a unui corp de clădire mai vechi.

Creșterea numărului de locuri în clasele primare și gimnaziale și înființarea unui liceu și școli vocaționale va contribui la diminuarea migrării elevilor spre școlile din Cluj-Napoca, cu impact pozitiv asupra transportului, implicit asupra mediului, dar mai ales asupra stării de bine a acestor copii și a părinților, care nu vor mai fi nevoiți să petreacă circa 2 ore pe zi pe drum către/de la școală.

Alianța USRPLUS are în vedere mai multe măsuri în ceea ce privește îmbunătățirea situației învățământului din Florești, dintre care:

 • Construirea de noi școli pentru învățământ primar, gimnazial și liceal, care să asigure și necesarul de spații pentru programul after school

 • Înființarea de centre educaționale și pentru tineret

 • Asigurarea cu dotări moderne și tehnologie necesară în sălile de clasă, laboratoare, ateliere

 • Acordarea de burse de merit în cuantumul maxim permis de lege

 • Dezvoltarea învățământului profesional dual în funcție de necesitățile de pe piața muncii și orientarea elevilor spre aceste clase (în strânsă corelație cu dezvoltarea mediului de afaceri)

 • Dezvoltarea colaborării cu unitățile de învățământ de renume din Cluj Napoca pentru deschiderea de către acestea a unor unități școlare și în Florești

 • Asigurarea deplasării copiilor la/de la școală cu autobuze speciale pentru elevi, atât pentru elevii care merg la școală în Florești, cât și pentru cei care, neavând loc în școlile din Florești sunt nevoiți să frecventeze școlile din Cluj Napoca.

 • Reducerea abandonului școlar și a absenteismului prin implementarea unui sistem de management educațional informatic; Cunoașterea numărului exact și monitorizarea familiilor cu situație precară și a copiilor cu părinți plecați în străinătate. Monitorizarea va fi făcută de o echipa multidisciplinară formată din asistent social, medic de familie, cadru didactic, psiholog, polițist.

 • Prevenția și compensarea inechităților la elevii proveniți din medii defavorizate

 • Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, companii și stimularea voluntariatului în rândul elevilor

 • Organizarea de evenimente/întâlniri cu personalități din diverse domenii care pot împărtăși din experiența lor sau să susțină cursuri/training-uri pentru elevi

Material electoral realizat de Napobit SRL, la comanda Partidului PLUS Cluj, cod mandatar financiar: 21200391

Distribuie articolul

Lasă un comentariu